تعداد رابطه جنسی طبیعی در هفته چقدر است؟

تعداد دفعات نزدیکی به طور طبیعی چقدر است؟ برخی پزشکان و روانشناسان معنقدند که برقراری ارتباط همانند مصرف 8 لیوان آب در طول روز برای سلامت زن و مرد نیازی حیاتی است اما چه میزان و چند بار در طول هفته داشتن یک رابطه جنسی سالم زناشویی مورد نیاز بدن زن و مرد است و … ادامه خواندن تعداد رابطه جنسی طبیعی در هفته چقدر است؟