روش های کم کردن درد و سوزش در اولین رابطه جنسی

توجه داشته باشید این سایت و مطالب فقط ویژه متاهلین می باشد اگر برای رابطه ترس داشته باشید باعث می شود درد بیشتری حس کنید بنابراین لازم است آرامش خود را حفظ کرده و ترس تان از اتفاقی که قرار است بیوفتد را کناری بگذارید تا دردی حین رابطه احساس نکنید. اگر استرس داشته باشید … ادامه خواندن روش های کم کردن درد و سوزش در اولین رابطه جنسی