عوارض خوردن و حکم شرعی خوردن واژن و آلت تناسلی | آموزش

برخی از بیماری ها از طریق ارتباط جنسی دهانی و یا خوردن آلت تناسلی شریک جنسی انتقال پیدا می کند. رابطه جنسی دهانی یا همان اورال سکس، یکی از رابطه‌هایی است که برخی از زوجین، بدون در نظر گرفتن عواقب خطرناک این کار و بدون دغدغه، آن را انجام می‌دهند. این در حالی است که … ادامه خواندن عوارض خوردن و حکم شرعی خوردن واژن و آلت تناسلی | آموزش